FAQ

Jakie warunki muszę spełnić żeby dostać mieszkanie w TBS ?

Aby uzyskać mieszkanie w naszym TBS należy spełnić następujące warunki:

 1. zameldowanie na terenie miasta i gminy Chrzanów lub Trzebinia
 2. brak mieszkania i domu na własność oraz umowy najmu na mieszkanie
 3. progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie, w zależności od ilości członków w rodzinie, obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie małopolskim tj.:
  • 1 osoba - minimum 2.880 zł, maksimum 5.756,70 zł;
  • 2 osoby - minimum 4.300 zł, maksimum 8.635,04 zł;
  • 3 osoby - minimum 5.276 zł, maksimum 10.553,94 zł;
  • 4 osoby - minimum 6.236 zł, maksimum 12.472,84 zł;
  • 5 osób - minimum 7.195 zł, maksimum 14.391,74 zł;
  • 6 osób - minimum 8.155 zł, maksimum 16.310,64 zł;
 4. wkład własny poprzez opłatę partycypacyjną w maksymalnej wysokości do 30% wartości mieszkania liczonej według wskaźnika odtworzeniowego, ustalonego przez wojewodę dla 1m2 lokalu mieszkalnego co pół roku. Partycypacja jest płatna na podstawie umowy partycypacyjnej.

Jakie dokumenty należy złożyć aby dostać mieszkanie?

Aby dostać się na listę oczekujących należy złożyć wniosek o przydział mieszkania.
Poniżej zamieszczamy wnioski dla osób zainteresowanych mieszkaniem TBS:

Druk_Nowego_Wniosku_Mieszkaniowego.doc

Wniosek dla osoby samotnej lub rodziny zameldowanej na stałe w jednym miejscu.

Druk_Nowego_Wniosku_Mieszkaniowego-_osobno.doc

Wniose dla rodziny wieloosobowej o różnych miejscach zameldowania na stałe.