Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o.,powstało na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 03.03.1998 r. Nr XL VIII/388/98 i z dnia 16.06.1998 r. Nr LII/432/98;

Założycielem jest Gmina Chrzanów. Kapitał TBS w Chrzanowie Sp. z o. o. aktualnie wynosi 23 830 000,00 zł.,

W tym udział:
Gmina Chrzanów 16 904 000,00 zł.
Gmina Trzebinia 6 926 000,00 zł.

Zarząd TBS w Chrzanowie Sp. z o. o. jest jednoosobowy - prezes zarządu. Rada Nadzorcza jest trzyosobowa, w jej skład wchodzą reprezentanci gminy. Spółka może zawierać z osobami prawnymi lub fizycznymi umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań dla wskazanych przez nich osób trzecich, spełniających wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu w myśl obowiązujących przepisów.