Przedmiot działania TBS w Chrzanowie

Przedmiotem działania TBS w Chrzanowie Sp. z o. o. jest:

 1. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 2. nabywanie budynków mieszkalnych,
 3. przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 4. wynajmowanie lokali użytkowych i garaży znajdujących się w zasobach Spółki,
 5. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi i innymi nieruchomości nie stanowiącymi własności Spółki,
 6. budowanie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż z funduszy własnych lub na zlecenie z funduszy przyszłych właścicieli,
 7. sprawowanie inwestorstwa zastępczego w realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego i budownictwa obiektów użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem działania Towarzystwa wg Polskiej Klasyfikacji Działalności w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26.10.1995 r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest:

 1. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 
 2. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32),
 3. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
 4. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),
 5. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
 6. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
 7. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
 8. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 45.11.Z),
 9. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
 10. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A).