27.05.19

Ogłoszenie z dnia 2019-05-27 r.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.: „Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 4-kondygnacjach nadziemnych oraz z poddaszem mieszkalnym, garażami w podziemiu w ilości 7 stanowisk wraz z infrastrukturą techniczną i budową zjazdu indywidualnego z ul. Grunwaldzkiej na działkach nr 3546/420; 3546/421; 3546/422 oraz części działki nr 3546/308 przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

ZAŁĄCZNIK I -INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

http://www.tbs-chrzanow.com.pl/przetarg-grunwaldzka27_05_2019/


<- Wstecz do: Przetargi bieżące