Budynek przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

Budynek nr 2d mieszkalny wielorodzinny, czynszowy przy ul. Szarych Szeregów w Chrzanowie został wykonany na terenie byłej kotłowni, z częściowym wykorzystaniem jej budynku.
Jest to budynek 5 segmentowy, czterokondygnacyjny o 67 mieszkaniach, wybudowany w latach 2004-2005.

Wybudowany przy udziale środków gminnych w wysokości ponad 30,0 % pozostałe środki to kredyt z BGK za pośrednictwem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W rejonie budynku są drogi dojazdowe wraz z parkingami oraz urządzenia małej architektury służące lokatorom przedmiotowego budynku.