Budynek nr 14 i 15 Rynek w Trzebini

Budynek nr 14 i 15 Rynek w Trzebini - zostały zrealizowane jako modernizacja istniejących budynków w stanie surowym przejętych aportem do spółki od Gminy Trzebinia.

W wyniku modernizacji uzyskano budynek 2 segmentowy, trzykondygnacyjny o 22 lokalach mieszkalnych oraz 2 lokale usługowe. Budynki zrealizowano w oparciu o środki z budżetu Gminy Trzebinia i Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.