Budynek nr 20 przy ul. Kopernika w Trzebini.

 Budynek powstał z adaptacji istniejących budynków:

  • Budynku hotelowego zmontowanego w systemie W-70 ,
  • Stołówki w systemie tradycyjnym

Na budynek mieszkalny 2 segmentowy, czterokondygnacyjny z docelową liczbą 52 + 11 lokali mieszkalnych oraz 6 garaży usytuowanych w poziomie piwnic.

Adaptacja wymagała prac związanych z częściową zmianą w konstrukcji dachu w zakresie bud. hotelowego oraz zmiana na dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z pokryciem blacho-dachówką na budynku stołówki.Wymiana okien, wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, a także robót w zakresie zagospodarowania terenu ( drogi, place, dojazd, mała architektura, zieleń, plac zabaw).

Zakres robót zrealizowano w oparciu o środki z budżetu Gminy Trzebinia i Banku Gospodarstwa Krajowego, za pośrednictwem Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.